dostať hypotéku bude náročnejšie

Dostať hypotéku bude náročnejšie …

V posledných mesiacoch k nám neustále prichádzajú zmeny v legislatíve spojené s hypotekárnym trhom. Národná banka Slovenska sprísňuje pravidlá opäť. Už 1.7. 2018 prichádza do platnosti nový zákon, ktorý vo veľkej miere ovplyvní možnosť získať úver.

V tempe zadlžovania v pomere k HDP Slovensko predbieha krajiny eurozóny či krajiny východnej Európy. Navyše Slovensko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej sa zadlženosť domácností každým rokom zvyšuje nepretržite od roku 2005.

Preto sa Národná banka Slovenska rozhodla regulovať zadĺženosť Slovákov nasledujúci opatreniami:

  • Finančná rezerva – od 1. januára 2018 je Národnou bankou Slovenska určená 15 %. Od druhého polroka bude hranica navýšená na 20 %. Táto zmena hovorí o tom, že žiadateľovi o úver musí ostať po odpočítaní životného minima z jeho preukázateľného príjmu ešte 20% finančných prostriedkov ako prebytok.
  • DTI – skratka pre Debt To Income. Tento parameter bude stanovovať, aké maximálne úverové zaťaženie bude môcť mať žiadateľ o úver. Bude ho určovať čistý ročný príjem a koeficient, ktorý Národná banka Slovenska určila číslom 8.  Pre vysvetlenie, zavedením v praxi to bude fungovať nasledovne: ročný príjem jednotlivca vynásobený číslom 8 určí maximálnu výšku hypotéky, ktorú bude môcť od banky dostať. Ak tento žiadateľ bude mať v tom čase aj iné úvery, od tejto maximálnej sumy sa odpočítajú. Nakoľko si banky vybojovali prechodné obdobie do júla 2019, počas ktorého sa časť žiadateľov dostane aj cez tento koeficient zadlženosti.
  • Zamedzenie 100 % financovania a zníženie počtu financovania nad 90 % z LTV (Loan To Value – pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti) . Týmto opatrením sa Národná banka nazdáva, že Slováci skôr ako si budú chcieť zobrať úver, budú musieť mať nasporenú istú finančnú rezervu. Teda v prípade, že klient, ktorý kupuje dom v hodnote 100 000eur (rátané pri rovnakej kúpnej cene) a banka mu schváli 80% financovanie, 80 000 eur dostane možnosť čerpať úver (pri zohľadnení zmeny v bode 1) a zvyšok 20 000 eur si musí dofinancovať z iných (vlastných) zdrojov.

Na jednej strane si myslím, že sú to pre nás pozitívne zmeny, nakoľko nás majú chrániť pred tým, aby sme sa dostali do finančnej tiesni v dôsledku toho, že nie sme schopní splácať napožičiavané úvery. No na druhej strane si uvedomujem, že nebude ľahké si na dané zmeny zvyknúť. Aj tu sa mi dáva do popredia dôležitosť mojej práce, práce mojich kolegov, práce finančných agentov. Aby sme dokázali vysvetliť ľuďom, hlavne mladým ľuďom, aké je nevyhnutné vytvárať si finančnú rezervu už od prvého dňa, kedy začnú riadne pracovať.

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*